Edukativne aktivnostiEdukativne aktivnosti provode se s ciljem podučavanja korisnika općim i specifičnim psihološkim znanjima i vještinama. U sklopu Savjetovališta se održavaju psihoedukativne radionice, tribine i predavanja, a brojni su sadržaji dostupni u formi letaka, brošura i online materijala.


Radionice i predavanjaPredavanja su namijenjena većem broju studenata. Sudionicima se pružaju osnovne informacije o temi i prikladnim načinima rješavanja problema.


Radionice se održavaju s manjim brojem sudionika i usmjerene su na usvajanje novih vještina. Pojedine se teme prema potrebi mogu obraditi i kroz nekoliko susreta.Teme radionica i predavanja:


   
      "Kako se bolje organizirati?"

      "Kako učiti brže i lakše?"

      "Kako se nositi s tremom?"

      "Kako reći ne? Kako se izboriti za ono na što imamo pravo?"

      "Kako smisliti rješenje problema? Kako riješiti problem?"

      "Kako biti zadovoljniji vlastitim izgledom?"

      "Prilagodba na početak studija“

      "Stres, fax & rock`n`roll“

      "Tri, četiri, koncentriraj se sad!“
Ukoliko ste djelatnik Sveučilišta u Rijeci i želite za svoje studente održati radionicu ili predavanje u suradnji sa Psihološkim savjetovalištem, odaberite neku od tema ili predložite novu te nas kontaktirajte kako bismo mogli dogovoriti detalje oko termina i mjesta održavanja.Psihoedukativni materijaliDjelatnici Psihološkog savjetovališta izrađuju psihoedukativne materijale koji su dostupni u elektronskoj formi, a neki su i tiskani. Najviše materijala dostupno je na internetskim stranicama.


 
.