Istraživački radProvođenjem stručnih i znanstvenih istraživanja osigurava se stručna kvaliteta rada savjetovališta, kao i uska poveznica između znanstvenog, nastavnog i savjetodavnog rada. Kroz neposredni rad sa studentima otvaraju se teme za nova istraživanja, a dobiveni rezultati daju povratno korisne smjernice za provođenje pojedinih aktivnosti u savjetovalištu. Istraživanja se provode u suradnji s Odsjekom za psihologiju, većinom u okviru znanstvenih projekata MZOS-a i međunarodnih projekata. Rezultati provedenih istraživanja prezentirani su na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima (popis objavljenih i prezentiranih radova može se naći na mrežnoj stranici SSC-a).


Istraživanja


Kvaliteta psihološke prilagodbe studenata


Clinical Psychology at South-East European Universities - Capacity Building Network


Developing University Counseling and Advisory ServicesRizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenataStručni i znanstveni radovi

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Birovljević, G. (2019). Vjerovanja terapeuta o terapiji izlaganjem. Socijalna psihijatrija 47 (4), 525-542. https://doi.org/10.24869/spsih.2019.525

Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G. (2017). Can social problem-solving help students alleviate stress? U K. A. Moore i Buchwald, P. (Ur.). Stress and Anxiety - Coping and Resilience (str. 151-163), Berlin: Logos Verlag Berlin.


Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2015). Grupni bihevioralno-kognitivni tretman studenata sa socijalnom anksioznosti. Socijalna psihijatrija, 43(4), 191-198.


Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G. (2015). Učinkovitost psihološkog savjetovanja studenata riječkog Sveučilišta. Psihologijske teme, 24(3), 495-516.


Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2013). Sveučilišni savjetovališni centar – Psihološko savjetovalište: Naših prvih petnaest. Rijeka: Sveučilište u Rijeci


Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Juretić, J. (2011). Increase in anxiety symptoms in college students. U: P. Buchwald, K.A. Moore i T. Ringeisen (Ur.) Stress and Anxiety: Application to Education and Health (str. 61-71). Berlin: Logos Verlag Berlin.


Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2010). The Contribution of Personality Traits and Academic and Social Adjustment to Life Satisfaction and Depression in College Freshmen. Psihološka obzorja 19(3), 5-19.


Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I. (2009). Stavovi studenata prema traženju psihološke pomoći. Socijalna psihijatrija, 37, 3-10.


Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S. i Kandare, A. (2000). Analiza individualnog savjetodavnog rada u studentskom savjetovališnom centru. Psihologijske teme, 8-9, 127-134.


Bezinović, P., Pokrajac-Bulian, A., Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I. (1998). Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji. Društvena istraživanja, 4-5, 525-541.


Sudjelovanja na skupovima


Rad Savjetovališta te rezultati istraživanja koja se provode u sklopu SSC-a u više su navrata prezentirani na stručnim i znanstvenim skupovima kao što su: 


 • Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I. (2019, srpanj). Helping students overcome fear of public speaking – short group CBT treatment. Rad prezentiran na 9. Svjetskom kongresu bihevioralno-kognitivnih terapija (WCBCT), Berlin, Njemačka.

 • Živčić-Bećirević, I.,  Jakovčić, I. i  Birovljević, G. (2018, listopad). Group cognitive-behavioural treatment for students with public speaking anxiety. Rad prezentiran na 11. međunarodnom kongresu kliničke psihologije, Granada, Španjolska.

 • Živčić-Bećirević, I.,  Jakovčić, I. i  Birovljević, G. (2018, listopad). Early detection of psychological problems among university students. Rad prezentiran na 11. međunarodnom kongresu kliničke psihologije, Granada, Španjolska.

 • Živčić-Bećirević, I.,  Jakovčić, I. i  Birovljević, G. (2018, rujan). Short group CBT with socially anxious university students. Rad prezentiran na 48. EABCT kongresu, Sofia, Bugarska

 • Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I. (2017, prosinac). Grupni bihevioralno-kognitivni tretman studenata sa strahom od javnog nastupa. Rad prezentiran na 1. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb

 • Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I. (2017, rujan). Beliefs about exposure therapy. Rad prezentiran na 47. EABCT kongresu, Ljubljana, Slovenija

 • Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Juretić, J. (2017, lipanj). Therapist beliefs about psychotherapy. Rad prezentiran na 9. internacionalnom kongresu kognitivne psihoterapije (ICCP 2017), Cluj-Napoca, Rumunjska

 • Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I. (2017, lipanj). Beliefs about exposure therapy. Rad prezentiran na 9. internacionalnom kongresu kognitivne psihoterapije (ICCP 2017), Cluj-Napoca, Rumunjska

 • Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Birovljević, G. (2017, travanj). Zaštita mentalnog zdravlja studenata. Rad prezentiran na V. Hrvatskom kongresu školske i sveučilišne medicine pod nazivom „Djeca i mladi - izazov za budućnost" s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija

 • Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I. (2016, studeni). Vjerovanja terapeuta o terapiji izlaganjem. Rad prezentiran na 24. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija

 • Juretić, J., Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I. (2016, studeni). Vjerovanja terapeuta o psihoterapiji. Rad prezentiran na 24. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija

 • Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2016, listopad). In session exposure during group work with socially anxious students. Rad prezentiran na 22. kongresu Europske asocijacije za psihoterapiju, Zagreb

 • Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G. (2016, rujan). Group CBT of socially anxious university students. Rad prezentiran na 46th Annual Congress EABCT, Stockholm, Švedska

 •  Jakovčić, I., Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. (2016, srpanj). Can problem-solving skills help university students alleviate stress? Rad prezentiran na 37th STAR congress, Zagreb

 • Birovljević, G. i Pokrajac-Bulian, A. (rujan 2015.). Prikaz radionica za razvoj pozitivnije slike tijela. Rad prezentiran na 1. konferenciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb

 • Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I. (rujan, 2015). Prikaz grupnog bihevioralno-kognitivnog tretmana studenata sa socijalnom anksioznosti. Rad prezentiran na 1. konferenciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb

 • Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2014, studeni). Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća. Rad prezentiran na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Rovinj

 • Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G. (2014, studeni). CORE-OM upitnik kao mjera evaluacije psiholoških tretmana sa studentima. Rad prezentiran na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Rovinj

 • Jakovčić, I., Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Dundović, A. (2013, studeni). Informiranost studenata riječkog sveučilišta o radu Psihološkog savjetovališta SSC-a. Rad prezentiran na 21. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Zagreb

 • Martinac Dorčić, M., Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Juretić, J. (2011, rujan). Prospective predictors of the academic achievement among college students. Rad prezentiran na III. međunarodnom kongresu emocionalne inteligencije, Opatija.

 • Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juretić, J. i Jakovčić, I. (2009, lipanj). Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog Sveučilišta. Rad prezentiran na Kongresu primjenjene psihologije, Opatija.

 • Sremec-Nebić, T., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2008, svibanj). Psihološki problemi studenata riječkog Sveučilišta. Rad prezentiran na skupu Dani psihologije u Zadru, Zadar.

 • Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Sremec Nebić, T. (2008, svibanj). Primjena CORE-OM upitnika na studentskoj populaciji. Rad prezentiran na skupu Dani psihologije u Zadru, Zadar.

 • Živčić-Bećirević, I., Sremec-Nebić, T. i Jakovčić, I. (2006, travanj). Psihološka podrška studentima riječkog Sveučilišta. Rad prezentiran na 1. hrvatski kongresu primijenjene psihologije, Zagreb
 
 
.