Individualno savjetovanjeIndividualno savjetovanje pomaže osobi razumjeti prirodu i nastanak problema te ju usmjerava u njegovom rješavanju, umanjivanju simptoma i poboljšavanju svakodnevnog funkcioniranja.

Nakon početnog razgovora o problemu (koliko traje, kako utječe na svakodnevno funkcioniranje osobe, što sve olakšava ili otežava situaciju ...) zajednički se donosi odluka o daljnjem procesu savjetovanja. Susreti se uobičajeno provode jednom tjedno u trajanju od sat vremena.

U Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra izražena je tendencija prema kraćem savjetovanju te je prosječan broj susreta osam. Dužina savjetovanja ovisi o različitim faktorima, a može trajati od nekoliko do 12 susreta.

Za savjetovanje je potrebno ispuniti obrazac za prijavu: https://goo.gl/forms/YDxT0I0VnBoqQPkH2
Kontaktirat ćemo vas za dogovor termina razgovora u što kraćem roku.

Komentari korisnika psihološkog savjetovališta:"Pravo je bogatstvo imati ljude koji te sa toliko entuzijazma i brige prihvate kada se nađeš u naizgled bezizlaznoj situaciji i pomognu ti naći rješenje. Spoznaja da postoje kompetentni ljudi na koje se možeš osloniti, kada se problemi nagomilaju, čine svakodnevnu borbu sa istima manje stresnom."


Za više komentara posjetite:

Što kažu o nama 
.