Izvori financiranjaPored Sveučilišta u Rijeci, djelatnosti Psihološkog savjetovališta se financiraju putem prijava na različite natječaje lokalne, regionalne, državne i međunarodne razine, kao i na natječaje gospodarskih subjekata.


Grad Rijeka – kontinuirano od 2001. godine financijski pomaže rad Psihološkog savjetovališta

Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za psihologiju trajno pruža kadrovsku, stručnu i znanstvenu podršku

Zaklada Sveučilišta u Rijeci - od 2004. do 2014. godine sufinancirala je izdavačku djelatnost Psihološkog savjetovalištaRadu Psihološkog savjetovališta doprinijeli su i:


Primorsko goranska županija

Hrvatski telekom

Zagrebačka banka 
.