Projekti i suradnje
IPA BGUE 04 06 - Razvoj ljudskih potencijala - ˝Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi˝IPA projekt ˝Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi˝ provodio se od kolovoza 2013. do veljače 2015. s ciljem povećanja broja studenata iz skupina u nepovoljnom položaju pri upisivanju i završavanju visokog obrazovanja. Nositelj projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu, dok se u partnerstvu osim Sveučilišta u Rijeci, pridružio i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Specifični ciljevi projekta bili su usmjereni na verifikaciju modela razvoja savjetodavnih službi za studente, dostupnost i promociju relevantnih službi, povećanje kvalitete edukacije, promicanje socijalne inkluzije i savjetovanje studenata s invaliditetom i privremenim teškoćama te diseminaciju, upravljanje i održivost rezultata.

U sklopu Psihološkog savjetovališta SSC-a za vrijeme trajanja projekta izrađena je interaktivna aplikacija za studente „Skripta“ te dva sustava rane identifikacije studenata rizičnih za razvoj psihičkih problema.

Skripta (skripta.uniri.hr) je on-line aplikacija koja putem interaktivnog sučelja studentima pruža razne informacije i praktične savjete vezane uz život i studiranje u Rijeci. U studentski grad Kampus smješteni su brojni sadržaji kao npr. informacije o obavezama i pravima studenata, studiranju i fakultetima, preporuke za uspješnije studiranje i poboljšanje kvalitete života, psihoedukativni materijali za samopomoć pri rješavanju različitih problema emocionalne prirode i za poticanje razvoja akademskih i životnih vještina, kao i druge informacije i savjeti relevantni za uspješno funkcioniranje studenata.

Razvijena su i dva on-line sustava ranog prepoznavanja studenata s psihičkim teškoćama s ciljem upućivanja na pravovremeno traženje stručne pomoći kako bi se prevenirao razvoj ozbiljnijih i trajnijih psiholoških problema. Jedan je upitnik namjenjen studentima prve godine studija, a ispituje prilagodbu na početak studija, dok se drugi odnosi na ispitivanje opće psihičke uznemirenosti i svakodnevnog funkcioniranja studenata, a namjenjen je svim studentima. Nakon ispunjavanja upitnika studenti dobivaju povratnu informaciju o rezultatima.Rijeka psihologije
Od 2012. godine se, u sklopu Tjedna psihologije, u Rijeci održava manifestacija Rijeka psihologije koju pokrenuli Psihološko savjetovalište SSC-a i Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Svrha projekta Rijeka psihologije je obilježiti Tjedan psihologije na području grada Rijeke na malo drugačiji, malo glasniji, malo vidljiviji način. Jedan tjedan u veljači organiziraju se brojna predavanja, radionice, promocije, debate, tribine, izložbe i znanstveni kafići i sl. s ciljem popularizacije psihologije i njenog položaja u društvu. Tiskaju se plakati i letci s programom manifestacije, aktivnosti se najavljuju u lokalnim i regionalnim medijima (radio, TV, internet, novine), a program se distribuira kao prilog u Novom listu te na promotivno-prodajnim štandovima. Štandovi se postavljaju na Korzu i u trgovačkim centrima gdje studenti psihologije Odsjeka za psihologiju prezentiraju psihologiju na kreativne načine i gdje građani mogu dobiti različite informacije/letke. Čitava organizacija i koordinacija projekta, kao i aktivnosti koje se održavaju u tom tjednu, provode se isključivo na volonterskoj osnovi.

Osim promocije struke, Rijeka psihologije ima i humanitarni karakter. Svake godine tiskaju se promotivni predmeti (npr. antistress loptice, majice, šalice, eko-torbe ...) s logom manifestacije, čijom prodajom se prikupljaju sredstva za pomoć ustanovama ili udrugama kako bi kvalitetnije realizirali vlastiti rad ili aktivnosti, što doprinosi kvaliteti života korisnika usluga. Prve godine prikupljana su sredstva za Odjel za djecu i adolescente Psihijatrijske bolnice Lopača, 2013. za Odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju Psihijatrijske bolnice Rab, a 2014. za Dječji vrtić Rijeka za nabavu specijalizirane opreme za djecu s motoričkim oštećenjima.

Više informacija o Rijeci psihologije možete pronaći na www.rijekapsihologije.org.Tempus projekt "Razvoj sveučilišnih savjetovališnih službi za studente" DUCAS
Glavni je cilj projekta razvoj modela pružanja integriranih usluga za studente s emocionalnim problemima i teškoćama u učenju na hrvatskim sveučilištima. Projekt je započeo u jesen 2007. godine i trajao je ukupno dvije godine.
 
U projekt je bilo uključeno pet sveučilišta iz Europske unije: Groningen (Nizozemska), Gotteborg (Švedska), Strathclyde i Southampton (Velika Britanija), Helsinki (Finska), zatim tri hrvatska Sveučilišta: Zagreb, Rijeka i Zadar, te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 
Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra bilo je uključeno u projekt od strane Sveučilišta u Rijeci. Sudionici projekta imali su priliku upoznati se s postojećim službama i modelima organizacije takvih službi na europskim sveučilištima; proveli su istraživanje o teškoćama s kojima se susreću studenti na hrvatskim sveučilištima te ispitali usluge koje su trenutno dostupne studentima. Djelatnici Savjetovališta bili su uključeni u nekoliko edukacija na kojima su imali priliku usvojiti znanja i vještine za rad sa studentskom populacijom. Osim navedenog, nabavljena je tehnička oprema (uredska računala, LCD projektor, prijenosno računalo....) koja olakšava svakodnevni rad Savjetovališta.Znanstveni projekt MZOŠ "Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata" (od 2007. do 2013. godine)
Projekt je proveo Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. S obzirom na podatke koji govore o velikom broju neuspješnih studenata na hrvatskim sveučilištima (dug prosječni period studiranja, kao i velik broj studenata koji odustaju od studija), svrha projekta bila je ispitati psihosocijalne čimbenike koji pridonose uspješnosti i psihičkom zdravlju studenata. Radilo se o praćenju jednog dijela studenata koji predstavljaju studentsku populaciju riječkog Sveučilišta kroz prve tri godine fakultetskog obrazovanja. Studenti su ispitani tijekom prvog semestra, zatim u trećem semestru, a posljednje je ispitivanje provedeno u šestom semestru studiranja. Kroz tri faze ispitivanja prikupljeni su brojni različiti podaci o studentima.

Rezultati istraživanja daju koristan doprinos razumijevanju čimbenika koji pridonose prilagodbi studenata na različite stresove tijekom studiranja, kao što su prilagodba na početak studija, reagiranje na neuspjeh i slično. Na temelju dobivenih rezultata kreirane su preventivne mjere namijenjene svim studentima, koje su usmjerene promociji psihičkog zdravlja studenata te poboljšanju kvalitete života i uspješnosti njihovog studiranja. Isto tako, rezultati daju smjernice za kreiranje preventivnih postupaka za one studente koji su pod povećanim rizikom za višestruke neuspjehe, dugotrajno studiranje i različite oblike neprilagodbe. Kod studenata koji imaju određene simptome psihičkih poremećaja mogu se primijeniti različiti savjetodavni i terapijski postupci, koji su dostupni upravo u sklopu Psihološkog savjetovališta. Osim osmišljavanju opisanih preventivnih aktivnosti, rezultati doprinose i analizi čimbenika neuspješnog studiranja na pojedinim studijima te planiranju prikladnih mjera za povećanje efikasnosti studiranja u okviru novih modela prema načelima Bolonjskog procesa.
Daljnja istraživanja psihološke prilagodbe studenata omogućena su kroz istoimeni projekt kojeg od 2014. godine financira Sveučilište u Rijeci.Suradnja s Hrvatskim udruženjem za bihevioralno-kognitivne terapije u različitim projektima
Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra u suradnji s Hrvatskim udruženjem za bihevioralne i kognitivne terapije proveo sljedeće projekte koji su se financirali od sredstava dobivenih na natječajima državnih institucija:

2006. "Teškoće u učenju i prilagodbi na studij" Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

2007., 2009. i 2010. "Poticanje zdravih stilova života kod studenata" Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Suradnja sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci i Autoklubom Rijeka na projektu "In memoriam Jasmina Čelica: Akademska zajednica u prometnoj preventivi"
Tijekom 2008. godine Psihološko savjetovalište je sudjelovalo u projektu "In memoriam Jasmina Čelica: Akademska zajednica u prometnoj preventivi" zajedno sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci i Autoklubom Rijeka. Djelatnici Savjetovališta izradili su priručnik "Psihološke posljedice i intervencije nakon prometnih nesreća" koji sadrži opis psiholoških posljedica prometnih nesreća koje se mogu javiti kod direktno i indirektno uključenih osoba, kao i pregled intervencija koje mogu smanjiti vjerojatnost pojave dugotrajnih i ozbiljnijih psiholoških problema kod uključenih osoba.

Projekt je uključivao i edukaciju budućih voditelja preventivnih radionica "Sekunda koja mijenja život" koje su dio aktivnosti Autokluba Rijeka. Psihološko savjetovalište održalo je radionice kojima je cilj bio uvježbavanje vještina važnih za planiranje i izvođenje edukativnih radionica.
Uključivanje u mrežu studentskih savjetovališta europskih sveučilišta (FEDORA); PSYCHE sekciju (Psychological Counselling in Higher Education)
FEDORA je mreža stručnjaka koji djeluju u studentskim savjetovalištima na Europskim sveučilištima. Godine 1990. na jednom je takvom sastanku u Amsterdamu osnovan i ogranak PSYCHE koji danas broji 35 članica iz 13 različitih zemalja Europske unije. Sveučilište u Rijeci, odnosno voditeljica Savjetovališta dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirević, u mrežu se uključila 2006. godine.

Cilj je PSYCHE mreže stvaranje pozitivnog stava prema psihološkim studentskim savjetovalištima kao sastavnim dijelom svakog Sveučilišta. Naime, uspjeh u studiju tijesno je povezan s psihološkim funkcioniranjem pojedinca, s uspješnošću korištenja vlastitih potencijala, kao i s vještinama suočavanja s neizbježnim poteškoćama koje donosi studentski život.

 
.