Izvori financiranjaPored Sveučilišta u Rijeci, djelatnosti Sveučilišnog savjetovališnog centra se financiraju putem prijava na različite natječaje lokalne, regionalne, državne i međunarodne razine, kao i na natječaje gospodarskih subjekata.

Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za psihologiju trajno pruža kadrovsku, stručnu i znanstvenu podršku

Grad Rijeka – kontinuirano od 2001. godine financijski pomaže rad Psihološkog savjetovališta

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
- od 2004. do 2014. godine sufinancirala je izdavačku djelatnost Savjetovališta. Od 2013. godine Zaklada sufinancira aktivnost studenata asistenata za studente s invaliditetom kroz projekte studentskih aktivnosti, a u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom.


Rad Savjetovališta povremeno pomažu:


Primorsko goranska županija

Hrvatski telekom

Zagrebačka banka
 
.