IPA projekt StuDiSupport

  

       


Evaluacijsko izvješće IPA oprojekta "StuDiSupport
 

Evaluacijsko izvješće možete preuzeti ovdje.

 


Završna konferencija IPA projekta "StuDiSupport" - prezentacije

 

Rezultati projekta

Evaluacija provedenih radionica za studente i sveučilišnog osoblje

Prijedlog smjernica za razvoj sustava podrške studentima

Smjernice postupanja za studente s psihičkim smetnjama i kroničnim bolestima

Sustav rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških problema

Prikupljanje podataka o podzastupljenih skupinama studenata

SkRIpta - interaktivna on-line aplikacija Sveučilišta u Rijeci

Sustav potpore studentima s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci

Sustav potpore studentima s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu


 

Materijali s radionica za sveučilišno osoblje
 

Psihološko zdravlje studenata

Disleksija kod studenata

Poremećaj pažnje i hiperaktivni poremećaj

Kronične bolesti kod studenata

Destigmatizacija i poticanje studenata na traženje stručne pomoćiInformacije o završetku IPA projekta "StuDiSupport"


Na Sveučilištu u Zagrebu 5. i 6. veljače 2015. godine održana je završna konferencija IPA projekta Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi – „StuDiSupport“.   

Projekt je imao za cilj razvoj i promicanje programa podrške studentima s naglaskom na podzastupljene skupine, kako bi se povećao broj upisa i završnost studenata u nepovoljnom položaju u sustavu visokog obrazovanja. Specifični ciljevi u sklopu navedenog projekta, čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu, a jedan od partnera Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar), bili su umjereni na verificiranje modela pružanja podrške kroz studentske savjetovališne službe, promociju i dostupnost savjetovališnih službi te poboljšanje kvalitete obrazovanja i poticanje socijalne integracije studenata s invaliditetom i studenata kojima je potrebna dodatna podrška u sustavu visokog obrazovanja.

Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta opremljene su savjetovališne službe te su osigurani ljudski resursi za aktivnosti: provedbe individualnog i grupnog savjetovanja studenata, osmišljavanja i provedbe radionica i predavanja za poboljšanje socijalnih i akademskih vještina studenata u nepovoljnom položaju, izrade on-line materijala i psihoedukativnih tekstova, provedbe edukacije administrativnih i akademskih djelatnika, uspostave sustava prikupljanja podataka o studentima s invaliditetom, organizacije volonterske podrške za povećanje mobilnosti studenata s invaliditetom, nabave specijaliziarane opreme te digitalitzacije i prilagodbe nastavne literature studentima s invaliditetom, održavanja tribine o aktivizmu studenata s invaliditetom te izrade smjernica za razvoj sustava podrške studentima i smjernica za postupanje za studente s kroničnim bolestima i psihičkim smetnjama u okviru akademskog okruženja.

Specifične aktivnosti koje su provedene na Sveučilištu u Rijeci u sklopu navedenog projekta jesu i razvoj dvije on-line aplikacije – sustav rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških problema te interaktivna on-line aplikacija ˝SkRIpta˝. Sustav rane detekcije studenata poseban je on-line sustav za rano prepoznavanje studenata s psihičkim teškoćama, a cilj mu je upućivanje studenata na pravovremeno traženje stručne pomoći u svrhu prevencije razvoja ozbiljnijih i trajnih psiholoških problema. Interaktivna on-line aplikacija ˝SkRIpta˝ je osmišljena s ciljem pružanja praktičnih savjeta studentima vezanih uz život i studiranje u Rijeci.

Provedba IPA projekta „StuDiSupport“ ukazala je na potrebu za osiguravanjem kontinuiteta djelovanja sustava pružanja usluga podrške studentima u svrhu unaprjeđivanja obrazovnih ishoda te poticanja profesionalnog i osobnog razvoja svakog studenta s obzirom na specifičnost njegovih potreba. Važan cilj u okviru ovih usluga usmjeren je na povećanje pristupačnosti visokog obrazovanja prepoznatim podzastupljenim skupinama i osiguravanje mogućnosti uspješnog upisa, tijeka i dovršenja visokoškolskog obrazovanja.


Izvještaj sa završne konferencije može se preuzeti ovdje.Aktivnost razvoja on-line aplikacije za studente "SkRipta"


Interaktivna on-line aplikacija ˝SkRIpta˝ je osmišljena s ciljem:
 

  • poticanja razvoja akademskih i životnih vještina kod studenata i prevencija razvoja ozbiljnijih psihičkih teškoća kroz povećanje dostupnosti psihoedukativnih materijala za samopomoć

  • povećanja uspješnosti studiranja na riječkom Sveučilištu

  • povećanja zapošljivosti studenata

  • povećanja dostupnosti raznih informacija potrebnih za snalaženje na studiju i život u Rijeci

  • osiguravanje jednakih mogućnosti studiranja za studente s invaliditetom

  • informiranja studenata o njihovim pravima i obvezama te o potpori koju mogu ostvariti na Sveučilištu u Rijeci.


 

 
III. konzorcijski sastanak u okviru IPA projekta "StuDiSupport" na Sveučilištu u Zagrebu


Treći sastanak projektnog konzorcija održan je 20. svibnja 2014.godine na Sveučilištu u Zagrebu. Predstavnici projektnih partnera su na sastanku iznijeli pregled realiziraniih i planirane daljnjih aktivnosti projekta "StuDisupport", kao i pregled te plan radnih skupina i kvartalnog izvještaja u okviru projekta.


 
Ciklus radionica socijalnih vještinaU Sveučilišnom savjetovališnom centru započeo je ciklus radionica učenja socijalnih vještina namijenjenih studentima-asistentima za studente s invaliditetom. Ciklus se sastoji od tri radionice koje su tematski usmjerene na sljedeće vještine: izgradnja odnosa, suradnja, asertivnost. Prva radionica bila je usmjerena na vještinu izgradnje odnosa (održana u travnju 2014.god.), dok je druga radionica bila usmjerena na vještinu suradnje (održana u svibnju 2014.god.). Početkom lipnja 2014. planirana je posljednja radionica koja će biti usmjerena na temu asertivnosti.


 
 

Održano informativno predavanje "Studirati s invaliditetom"

 

U ponedjeljak 7. travnja 2014. g. u 13 sati u knjižnici Ekonomske škole Mije Mirkovića u Rijeci održano je informativno predavanje
„Studirati s invaliditetom“. Predavanje je bilo namijenjeno srednjoškolcima s invaliditetom (posebno maturantima) koji razmišljaju o nastavku obrazovanja, a organizirano je u suradnji sa studentima s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskom školom Mije Mirkovića u Rijeci.


 

 
Aktivnost razvoja sustava rane detekcije
 

U sklopu IPA projekta *Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi provodi se i aktivnost razvoja sustava rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških problema

Primjenom sustava rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških problema omogućeno je rano prepoznavanje studenata s određenim problemima i
teškoćama psihološke prirode koji mogu otežavati uspješno studiranje i funkcioniranje uopće.

Pravovremeno traženje i dobivanje pomoći olakšava rješavanje teškoća i prevenira razvoj ozbiljnijih i trajnijih psiholoških problema. Na taj se
način sprječava ulaženje u začarani krug (akademski problemi – razvoj emocionalnih teškoća – akademski neuspjeh – veći psihološki problemi itd.) i osiguravaju se preduvjeti za zadržavanje studenata u sustavu visokog obrazovanja i uspješno završavanje studija.

Osmišljena su dva sustava rane detekcije koji se primjenjuju sa studentima 1. godine Filozofskog fakulteta. Jedan ispituje različite aspekte prilagodbe studenata (SACQ), a drugi opće funkcioniranje i prisutnost psiholoških problema (CORE-OM). Nakon što ispune on line aplikaciju, studenti dobivaju rezultat i povratnu informaciju koja im može pomoći da što prije prepoznaju svoje teškoće i koja ih motivira na traženje stručne pomoći. Studenti koji na primijenjenim skalama (CORE-OM ili SACQ) imaju rezultat koji ukazuje na značajnija odstupanja u prilagodbi i funkcioniranju, odnosno imaju povišeni rezultat na rizičnim česticama, dobivaju uputu da se jave u Psihološko savjetovalište SSC-a.

 


Drugi ciklus edukacija za zaposlenike savjetovališnih službi


U sklopu provedbe IPA projekta "StuDiSupport" 26. i 27. veljače 2014.godine na Sveučilištu u Zagrebu održana je druga dvodnevna edukacija za zaposlenike unutar savjetovališnih službi s ciljem educiranja istih za održavanje radionica za studente. Teme edukacija bile su: "Adekvatna prilagodba na studij" i "Vještine suočavanja" koje su vodile doc.dr.sc. Gordana Berc i dr.sc. Marina Milić Babić i "Destigmatizacija i poticanje na traženje(stručne) pomoći" i "Upravljanje vremenom" koje su vodile doc.dr.sc. Anita Lauri Korajlija i dr.sc. Aleksandra Huić. Nakon provedenih edukacija u planu je provedba radionica za studente na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci. Tijekom ožujka planiran je novi ciklus edukacija za zaposlenike savjetovališnih službi nakon koji će se provoditi radionice za nastavno i administrativno osoblje na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci.


 


 

 

 

Održan II. konzorcijski sastanak u okviru IPA projekta "StuDiSupport" na Sveučilištu u Rijeci


Drugi sastanak projektnog konzorcija održan je 20. veljače 2014.godine u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilišta u Rijeci.

Na početku sastanka prorektorica za studije i studente prof.dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija je pozdravila sve prisutne te istaknula važnost projekta za poboljšanje kvalitete obrazovanja studenata u nepovoljnom položaju. Predstavnici projektnih partnera su na sastanku iznijeli pregled realiziraniih i planirane daljnjih aktivnosti projekta "StuDisupport", kao i pregled te plan radnih skupina i kvartalnog izvještaja u okviru projekta.Održan prvi ciklus edukacija za zaposlenike savjetovališnih službi

U sklopu provedbe IPA projekta "StuDiSupport" 10. i 11. veljače 2014.godine na Sveučilištu u Zagrebu održana je dvodnevna edukacija za zaposlenike unutar savjetovališnih službi s ciljem educiranja istih za održavanje radionica za studente usmjerene na razvoj/poboljšanje vještina suočavanja sa stresom, adekvatne prilagodbe na studij, socijalnih i akademskih vještina, te poticanja traženja stručne pomoći. Teme prvog ciklusa edukacija bile su: "Stres menadžment" i "Samoprezentacija i javni nastup" koje su vodile prof.dr.sc. Željka Kamenov i dr.sc. Aleksandra Huić, te "Akademske vještine" i "Socijalne vještine" koje su vodile doc.dr.sc. Valentina Kranželić i doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić. Sljedeći ciklus edukacija za zaposlenike savjetovališnih služni planiran je za 26. i 27. veljače 2014.godine, nakon kojih će se provoditi radionice za studente na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci.

 

    


 
Održan početni sastanak IPA projekta "StuDiSupport"


U sklopu početka provedbe IPA IV projekta StuDiSupport - Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi, u četvrtak 24. listopada 2013. u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održan je početni (kick-off) sastanak.

Projekt StuDiSupport financiran je u okviru programa IPA: Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala na temelju poziva za "Integraciju skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav".  Projekt zajedno provode Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar) i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupna vrijednost projekta StuDiSupport je 253,100.90 EUR, od čega 239.889,03 EUR sufinancira Europska unija. Projekt je započeo u kolovozu 2013. i trajat će 18 mjeseci.Projektom se financira zapošljavanje dvije osobe u Sveučilišnom savjetovališnom centru za vrijeme trajanja projekta: stručne osobe za rad u Uredu za studente s invaliditetom te psihologa-savjetovatelja u Psihološkom savjetovalištu.

Projektom se žele razviti i promicati programi podrške studentima s naglaskom na podzastupljene skupine studenata kako bi se povećao broj upisa i završnost studenata u nepovoljnom položaju u sustavu visokog obrazovanja.

Specifični ciljevi projekta su:

 
  • verificiranje modela pružanja podrške kroz studentske savjetovališne službe
  • promocija i dostupnost savjetovališnih službi
  • poboljšanje kvalitete obrazovanja i poticanje socijalne integracije studenata s invaliditetom i studenata kojima je potrebna dodatna podrška u sustavu visokog obrazovanja.

Sudionicima se na sastanku obratila prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Blaženka Divjak te predstavila Strategiju razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu. Rad riječkog Sveučilišnog savjetovališnog centra predstavila je voditeljica, prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević. Sastanku su prisustvovali prof. dr. sc. Ružica Beljo, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, g. Goran Staničić iz Ministarstva socijalne politike i mladih te predstavnici Grada Zagreba gđa. Mateja Petrić i Josipa Rebić.


 
.