Aktivnosti Ureda za studente s invaliditetom SSC-a

      

     

 

  • Informiranje sadašnjih i potencijalnih studenata o pravima i mogućnostima potpore te posredovanje pri ostvarivanju prava

  • Utvrđivanje potrebne potpore u prilagodbi akademskog okruženja

  • Potpora u prilagodbi nastave i ispita sukladno vrsti invaliditeta/teškoće

  • Organizacija individualne potpore i podrške angažiranjem studenata-asistenata

Upitnik o potrebi za vršnjačkom potporom


  • Prilagodba nastavne literature prema individualnim potrebama studenata

Upute za dobivanje prilagođene literature i evidencija prilagođene nastavne literature mogu se preuzeti na poveznici.

  • Prikupljanje podataka o studentima s invaliditetom te izrada baze i mailing liste studenata

  • Organizacija specijaliziranog prijevoza za studente s tjelesnim invaliditetom

  • Posudba specijalizirane opreme

  • Informiranje i senzibiliziranje akademske zajednice o izazovima studiranja studenata s invaliditetom i drugim teškoćama (predavanja, tribine, radionice...)

  • Praćenje i unaprjeđivanje kvalitete studiranja studenata s invaliditetom i drugim teškoćama