Dokumenti / Zakoni / Odluke / Pravilnici


Statut Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o studijima

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci

Odluka Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija

Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima

Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u RH


Edukativni priručnici „Studenti s invaliditetom“:

1. Opće smjernice

2. Prostorna pristupačnost

3. Pristup informacijama i uslugama

4. Izvođenje nastave i ishodi učenja

5. Mentorstvo i konzultacije

6. Međunarodna mobilnost studenata

7. Slobodno vrijeme

8. Psihosocijalne potrebe studenata
ZAKONI

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o listi tjelesnih oštećenja

Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom


DEKLARACIJA/KONVENCIJE/STRATEGIJE

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. - 2023.

ODLUKE

Odluka o osnivanju povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade RH

Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20. i 2021./22.PRAVILNICI

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom