Korisne informacije
 


Smještaj za osobe s invaliditetom studentskog naselja Trsat

Studentsko naselje Trsat raspolaže s 10 jednokrevetnih soba prilagođenih za osobe s invaliditetom. Također, studenti s invaliditetom mogu boraviti u Studentskom naselju Trsat za vrijeme ljetnih praznika. Ova odredba je navedena u članku 8. Pravilnika Studentskog NS Trsat.


Slike smještaja:


       
COVID-19 i visokorizične skupine studenata

Sukladno Preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZZJZ) za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera te Preporukama za izvedbu nastave na Sveučilištu u Rijeci za akademsku godinu 2020./2021., studenti koji su u visokorizičnoj skupini, odnosno kompromitiranog zdravstvenog stanja ne bi smjeli boraviti na visokom učilištu.

Za svaku takvu osobu (student, nastavnik i drugi zaposlenik visokoga učilišta), osobu koja dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine ili osobu kojoj iz bilo kojeg drugog razloga nije preporučljiv boravak na visokom učilištu, potrebno je pojedinačno razmotriti slučaj, uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju te osigurati potrebne zaštitne mjere, uključujući i nastavu na daljinu.

Pripadanje visokorizičnoj skupini, studenti dokazuju potvrdom sveučilišnog liječnika nadležnog za pojedinu sastavnicu Sveučilišta (Popis nadležnih liječnika s kontakt podacima pronađite ovdje), koju zatim šalju sastavnicama na odobrenje.


Izvor: Visokorizični studenti, nastavnici i drugi zaposlenici visokoga učilišta u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 - prijedlog postupanja Sveučilišta u Rijeci
Univerzalni dizajn u nastavi

Pojam univerzalnog dizajna sve je više prisutan u svim poljima ljudskog života, pa tako i u obrazovanju. Smatramo da je važno znati i razumjeti pozitivne učinke rada po principima univerzalnog dizajna kako bismo bili ukorak s vremenom i trendovima u akademskoj zajednici, stoga smo pripremili kratak prikaz principa univerzalnog dizajna u obrazovanju te načina na koji ih nastavnici mogu implementirati u svoju nastavu. Pogledajte ga na:


Savjeti studenata

Posljednjih godina nastoji se sve više pažnje posvetiti uključivanju populacije osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu. Unatoč tome, društvo ih još uvijek, gotovo na dnevnoj bazi, marginalizira. Mnogi to čine iz neznanja jer ih nikada nitko nije uputio u to kako najbolje pomoći ili se ponašati prema osobama s invaliditetom.

U želji za doprinosom poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u društvu i olakšavanju međusobne komunikacije, studenti aktivni u Uredu za studente s invaliditetom SSC-a pripremili su 8 korisnih savjeta o načinima pristupanja osobama s invaliditetom i potrebi pružanja jednakih mogućnosti, ne samo osobama s invaliditetom, već i pripadnicima ostalih marginaliziranih društvenih skupina.Savjete smo objavljivali na Facebook stranicama SSC-a jedan po jedan, a ovdje ih objedinjujemo da budu lakše dostupni za buduće korištenje.


 
 


              Preuzmite dokument ovdje.

 


Vodič pravilnog ophođenja prema osobama s invaliditetom


Izvor: Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida
 


 

Sportski klubovi osoba s invaliditetom

U suradnji sa Športskim savezom osoba s invaliditetom Grada Rijeke, obavještavamo studente s invaliditetom da na poveznici mogu preuzeti popis sportskih klubova osoba s invaliditetom, članova Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke. 

Također, zanimljiv video prilog o radu klubova možete preuzeti na poveznici, a putem YouTube  kanala možete pratiti aktualnosti vezanih uz sport osoba s invaliditetom.

Za sve detaljnije informacije koje se odnose na sport osoba s invaliditetom u Rijeci, možete se obratiti navedenom Športskom savezu putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 051 312 226 (kontakt je gđa. Tatajna Udović, mag. cult.)

 Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj sjednici održanoj 4. travnja 2017. usvojio Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima.

Prijedlog Protokola su izradili Odjel za školsku i sveučilišnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Ured za studente s invaliditetom SSC-a. Svrha je protokola usustaviti primjer dobre prakse te studentima sa zdravtsvenim teškoćama, kroničnim bolestima i invaliditetom omogućiti uspješno studiranje i akademska postignuća u slučaju da su im potrebne prilagodbe tijekom studiranja ili status mirovanja studentskih prava zbog bolesti.

Molimo studente koji imaju potrebu za prilagodbama na studiju i/ili pokretanjem statusa mirovanja da pročitaju Protokol. Studenti koji imaju potrebu za prilagodbama na studiju su obvezni ispuniti Zahtjev za prilagodbu na studiju kojega dostavljaju koordinatoru za studente s invaliditetom na svojoj sastavnici i/ili Uredu za studente s invaliditetomm SSC-a.

Popis nadležnih školskih/sveučilišnih liječnika na području PGŽ-a možete preuzeti na poveznici.

Za bilo kakva dodatna pitanja slobodno nam se obratite putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 051/265-844.

 


 

Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature

Kandidati s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature (primjerice, produljeno vrijeme pisanja ispita, uvećani tisak, pravo na osobnog pomagača i sl.). Za ostvarivanje prava potrebno je obratiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).

Ukoliko ste učenik s teškoćama za ostvarenje prava na prilagodbu ispitne tehnologije potrebno se javiti ispitnom koordinatoru u školi. Svi ostali kandidati s invaliditetom trebaju pratiti stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

 


 

Individualizirano prilagođeni postupak polaganja dodatnih provjera za upis na studij

U novome sustavu upisa na studije, u kojem se vrednuju ispiti državne mature, neke sastavnice Sveučilišta u Rijeci provode dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti. Svaki kandidat s invaliditetom i ostalim dokumentiranim teškoćama ima pravo na individualizirano prilagođeni postupak u slučaju dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti.

Kako bi to pravo ostvario, kandidat je dužan javiti se Uredu za studente s invaliditetom sa zahtjevom za prilagodbu koji je potrebno potkrijepiti sljedećom dokumentacijom:

- Odlukom o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

- Rješenjem o kategorizaciji invaliditeta (stupnju tjelesnog oštećenja) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugom relevantnom dokumentacijom.

 


 

Prednost pri upisu

Kandidati s invaliditetom koji imaju utvrđen stupanj tjelesnog oštećenja 60% ili više, uz uvjet prelaženja razredbenoga praga, imaju pravo prednosti pri upisu.

Uvjeti: položeni svi ispiti obveznoga i izbornoga dijela državne mature koji su obavezan uvjet za upis na pojedine studijske programe i ondje gdje je to potrebno položene dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište. Visinu razredbenoga praga dodatne provjere određuju visoka učilišta.

Kako bi kandidat ostvario ovo pravo, potrebno je do određenog vremenskog roka Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja  (original ili ovjerenu presliku).

Rješenje je potrebno poslati na adresu:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


Više informacija o upisima možete naći na stranici mrežnoj stranici Postani student i www.studij.hr.
 


 

Oslobođenje od plaćanja troškova studija

Studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

Studenti koji imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 60% i veći, a koji upisuju višu godinu studija navedenih akademskih godina, ostvaruju pravo na daljnju punu subvenciju participacije u troškovima studija ako su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 30 ECTS bodova (prema Odluci o programskom financiranju javnih visokoh učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20. i 2021./22.).

Izvanredni studenti Sveučilišta u Rijeci s utvrđenim 60%-tnim ili većim postotkom invaliditeta mogu platiti najviše 50% punog iznosa participacije utvrđenog Odlukom o visini participacije u troškovima studija.


 


 

Pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom smještaju

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta – iznad 50% tjelesnog oštećenja imaju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskim naseljima I.G.Kovačić u Rijeci i Trsat.

Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije (do 50%) ostvaruju dodatne bodove.

Uvjeti smještaja, potrebna dokumentacija i rok predaje dokumentacije navode se u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskome naselju stoga je važno pratiti internetske stranice Studentskog centra  - www.scri.uniri.hr

 


 

Stipendije i nagrade za studente s invaliditetom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje državne stipendije za posebne skupine studenata. Natječaj se raspisuje početkom akademske godine na www.mzo.hr.

U okviru programa „Solidarnost”  Fonda Aleksandar Abramov Sveučilište u Rijeci dodjeljuje stipendije i financijske pomoći redovitim i izvanrednim studentima
slabijeg socioekonomskog statusa, i to u više kategorija. Natječaj se raspisuje početkom kalendarske godine na adresi www.uniri.hr

Ured za studente s invaliditetom SSC-a dodjeljuje jednokratnu novčanu nagradu najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci. Natječaj se raspisuje krajem kalendarske godine na mrežnoj stranici Ureda (www.ssc.uniri.hr/ured-za-studente-s-invaliditetom) i Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).

Institut za razvoj obrazovanja pokrenuo je novu verziju portala o stipendijama koja donosi brojne zanimljivosti, uključujući novi pretraživač institucija u Hrvatskoj koje dodjeljuju stipendije. Više o portalu i stipendijama možete naći na www.stipendije.info.

 


 

Naknada dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) osigurava naknadu dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom.

Prijava za potporu podnosi se MZO-u na posebnom obrascu koji se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva – www.mzo.hr 

Uz obrazac potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN, br. 23/15).

 


 

Prijevoz za studente s tjelesnim invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Studenti s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci imaju svakodnevno na raspolaganju prijevoz prilagođenim vozilom pri čemu prednost imaju studenti s tjelesnim invaliditetom koji ne mogu koristiti javni prijevoz. Prijevoz studenata s invaliditetom uključuje prijevoz od mjesta boravišta unutar Rijeke i bliže okolice do relevantne sastavnice Sveučilišta u Rijeci kao i na druga mjesta vezana uz izvršavanje obaveza na studiju i obratno.

Kako bi ostvarili specijalizirani prijevoz u organizaciji Sveučilišta u Rijeci studenti se moraju javiti Uredu za studente s invaliditetom.

 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Studenti s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost dobivanja vršnjačke potpore koja se može ostvariti:

- putem angažiranja studenta-asistenta

Potpora se definira prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom, a može uključivati primjerice potporu pri dolasku/odlasku na
fakultet i kretanju po prostoru, potporu pri rješavanju nekih administrativnih procedura, potporu u nabavci literature i fotokopiranju i slično. Za dobivanje studenta-asistenta potrebno je javiti se Uredu za studente s invaliditetom tijekom rujna za zimski semestar, odnosno tijekom veljače za ljetni semestar svake akademske godine.


- na kolegiju "Vršnjačka potpora"

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom zajednički je izborni kolegij za studente Sveučilišta u Rijeci, čija bodovna vrijednost  iznosi 3 ECTS-a. Uvjet za pohađanje kolegija: student s invaliditetom izražava potrebu za vršnjačkom potporom i pristaje da potporu pruža student koji se prijavljuje na kolegij te da su oba studenta na istome studijskom programu i godini studija. Način izvođenja kolegija: pripremna radionica, pružanje vršnjačke potpore u obimu od 3 sata tjedno uz superviziju, a sve u skladu s individualnim potrebama studenata s invaliditetom.


- putem angažiranja studenta-mentora

Studenti-mentori su studenti viših godina studija na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci koji studentima (najčešće brucošima) istog studijskog smjera pomažu u procesu prilagodbe na studij i studentski život. Potpora se definira prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom, ali uglavnom se dodjeljuje u zimskom semestru I. godine studija kada studentima-brucošima treba pomoći u orijentaciji po zgradi fakulteta, savjeti oko studija i komunikacije s nastavnicima ili korisne informacije za one studenti koji studiraju izvan mjesta prebivališta
. Za dodjeljivanje studenta-mentora potrebno je javiti se Uredu za studente s invaliditetom.

 Digitalizacija literature

Ured za studente s invaliditetom na zahtjev studenta s invaliditetom digitalizira nastavnu literaturu u suradnji s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli". Za dobivanje digitalizirane literature potrebno je kontaktirati Ured.

 Posudba specijalizirane opreme

Ured za studente s invaliditetom posjeduje specijaliziranu opremu (mala prijenosna računala, ručni skener, stolno i ručno elektroničko povećalo, brajičnu bilježnicu, prijenosna računala sa ugrađenom govornom jedinicom, čitačem ekrana i softverom za uvećanje sadržaja na ekranu i sl.) koju mogu koristiti studenti s invaliditetom, sukladno dostupnosti.  Za dodatne informacije o načinima posudbe opreme potrebno je kontaktirati Ured.

 
.