Dodatna literatura

 
U okviru Tempus-projekta “Education for Equal opportunities at Croatian Universities − EduQuality” izdana je zbirka priručnika „Studenti s invaliditetom“ s ciljem informiranja, educiranja i senzibiliziranja sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja na rektoratima, fakultetima i akademijama o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Izrađeno je 8 priručnika:

 
1. Opće smjernice, urednica Lelia Kiš-Glavaš 
 
2. Prostorna pristupačnost, urednica Elizabeta Haničar 
 
3. Pristup informacijama i uslugama, urednica Mirjana Zubak 
 
4. Izvođenje nastave i ishodi učenja, urednice Anita Vulić-Prtorić, Valentina Kranželić i Andrea Fajdetić 
 
5. Mentorstvo i konzultacije, urednice Valentina Novak, Maja Petković i Larisa Buhin Lončar 
 
6. Međunarodna mobilnost studenata, urednica Martina Ferić Šlehan 
 
7. Slobodno vrijeme, urednik Damir Miholić 
 
8. Psihosocijalne potrebe studenata, urednica Nataša Jokić-Begić
 
 
U sklopu IPA-projekta Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi – „StuDiSupport“ izrađene su „Smjernice postupanja za studente sa psihičkim smetnjama i kroničnim bolestima u okviru akademskog okruženja“ .Cilj ovog dokumenta je pridonijeti razvoju pristupačnosti i osiguravanju jednakih mogućnosti u sustavu visokog obrazovanja za studente sa psihičkim smetnjama i kroničnim bolestima.

 
 
.