Javite nam se kada...


Neke teškoće i probleme studenata lako je uočiti i prepoznati, dok je neke nemoguće vidjeti, odnosno znate za njih samo ako vam student skrene pažnju na njih. Npr. ako na nastavi imate studenta koji se kreće uz pomoć invalidskih kolica, vjerojatno je svima jasno da će tom studentu u nekim situacijama trebati potpora pri kretanju. No čak i u slučaju vidljivog invaliditeta, kao u navedenom primjeru, nije lako znati kako pristupiti tom studentu ni što točno mu treba osigurati u kontekstu nastave s ciljem osiguravanja jednakih uvjeta za studiranje. Važno je znati i da svaki student ima diskrecijsko pravo NE deklarirati se kao student s invaliditetom, što je potrebno poštivati. Međutim, za ostvarivanje različitih prava u sustavu visokog obrazovanja nužno je da je taj podatak obznanjen. 
 
Postoje i druge vrste problema i teškoća koje je još teže uočiti i prepoznati, a tada postoji i veća vjerojatnost neadekvatnog reagiranja ili nereagiranja. Neki studenti iskazuju ponašanja i simptome koji se mogu protumačiti kao lijenost, neodgovornost ili neznanje, a u pozadini mogu biti obiteljski problemi, depresivnost, financijske teškoće, studiranje uz rad i sl. Psihološki problemi i teškoće još uvijek nose određenu stigmu u društvu, pa se o anksioznosti, depresivnosti i nekim ozbiljnijim psihičkim bolestima ne zna dovoljno da bismo ih mogli prepoznati. 
Neki vam se studenti možda obraćaju s molbama za prilagodbe i ustupke, a vama je teško procijeniti koji su zahtjevi opravdani, a kada student zapravo pokušava izbjeći obaveze propisane izvedbenim planom kolegija.
 

Obratite nam se ako na studiju imate:  

studenta kod kojeg uočavate velike/nagle promjene u ponašanju i funkcioniranju na nastavi i ispitima
studenta koji pokazuje znakove izrazite treme prilikom izlaganja seminara i/ili polaganja ispita
studenta koji vam se obraća s nekim zahtjevima za prilagodbe ili ustupke na nastavi ili prilikom polaganja ispita
studenta s tjelesnim invaliditetom (cerebralnom paralizom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom ili sl.) 
studenta s oštećenjem vida ili sluha  
studenta koji boluje od neke kronične bolesti (tumori, dijabetes, epilepsija, Chronova bolest ili sl.) koja ga sprečava u izvršavanju nastavnih obaveza
studenta koji ima nedovoljno razvijene strategije učenja, organizacije vremena i sl.
studenta koji ima teškoća u čitanju (problem tečnog i točnog čitanja, nelagoda pri čitanju na glas i sl.) ili pisanju (izostavljanje slova ili dijelova riječi, teško čitljiv rukopis, mnogo pravopisnih pogrešaka i sl. ) 
studenta S ADHD-om, odnosno studenta kod kojeg se uočavaju: problemi s koncentracijom i usmjeravanjem/održavanjem pažnje (npr. kod slušanja drugih ili prilikom čitanja); upadanje u riječ ili govorenje u isto vrijeme kad i netko drugi, kronično kašnjenje, teškoće s ponašanjem na socijalno prihvatljiv način i sl.  
studenta koji dolazi na nastavu pod utjecajem alkohola ili droga


Osim toga, javite nam se kada se pitate:

Koji su razumni načini prilagodbe ispita i izvršavanja nastavnih obaveza studentima koji imaju neku vrstu invaliditeta ili psiholoških teškoća, a da se ne kompromitiraju definirani ishodi učenja?
Što učiniti kada vam se javi student s kroničnom bolesti i traži produljenje pismenog ispita ili toleriranje izostanka s nastave?
Kako studentima koji imaju neku vrstu motoričkog oštećenja osigurati pomoć u kretanju, praćenju nastave i polaganju ispita?
Što je sve potrebno osigurati slabovidnom ili slijepom studentu kako bi mogao pratiti nastavu i polagati ispite?
Kako komunicirati sa studentima koji imaju različite vrste teškoća i kako im osigurati potrebnu podršku?
Kako pomoći studentu za kojeg vjerujete da nauči gradivo, ali jednostavno na ispitima blokira i postiže slab(iji) uspjeh?
Kako se postaviti prema studentu za kojeg znate da ima osobne probleme koji utječu na njegovo izvršavanje obaveza na kolegiju?
Kako pristupiti studentu koji odskače svojim ponašanjima na nastavi ili čija ponašanja ometaju proces nastave?
Može li se organizirati radionica ili predavanje za studente kod kojih uočavate neke probleme u akademskom funkcioniranju, kao što su trema prilikom polaganja ispita ili izlaganja seminara, loša organizacija vremena, nedovoljno razvijene strategije učenja i sl.
Kako studente poučiti pravilnim načinima komunikacije i ponašanja u akademskom okruženju?
Može li se organizirati neka informativno-edukativna aktivnost za nastavnike o provedbi razumne prilagodbe nastavnog procesa studentima s invaliditetom?
....


Strategija riječkog Sveučilišta 2014 – 2020 navodi, između ostalih, ciljeve povećanja uspješnosti studiranja te povećanje indeksa zadovoljstva studenata, a suradnja nastavnog osoblja i SSC-a može doprinijeti ostvarenju tih ciljeva. Kako bi bili ilustrativniji, na stranicama za djelatnike možete pronaći primjere za neke od razloga zbog kojih nam se možete obratiti:

• Želite da SSC provede neku radionicu ili predavanje za vaše studente ili djelatnike; 
• Treba vam savjet u vezi prilagodbe nastave i/ili ispita za studenta s invaliditetom; 
• Imate studenta s psihološkim problemima i ne znate što napraviti. 

 
Svaki primjer sadrži kratak opis problema, odnosno znakova za njegovo prepoznavanje, uputu što možete napraviti u tom slučaju te osvrt na potencijalnu dobit za studenta i za nastavnika. Korištena literatura:
 
Sušanj Z. (ur.) (2014). Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014-2020. Rijeka: Sveučilište u Rijeci
 
.