Prilagodba nastave/ispita


Promicanje individualiziranog pristupa u nastavi podrazumijeva skup prilagodbi, prije svega nastavnih metoda i tehnika, konkretnom studentu s invaliditetom bez kompromitiranja definiranih akademskih standarda. Pružanje razumne prilagodbe i kompenzacijskih mjera često se pogrešno povezuje sa snižavanjem akademskih standarda i kvalitete nastave. Obveza je nastavnika omogućiti svim svojim studentima stjecanje jednakih ishoda učenja na način da se studenti s invaliditetom ne oslobađaju od izvođenja određenih aktivnosti, već da se pronađu kreativni načini kojima će studenti usprkos svojim poteškoćama ispuniti zahtjeve pojedinih kolegija.  

S ciljem provedbe razumne prilagodbe nastave/ispita prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom u okviru rada Ureda za studente s invaliditetom izdaju se preporuke za individualizirano prilagođen način polaganja ispita i nastave tijekom studija. Prilagodba ispitne i nastavne tehnologije može se odnositi na korištenje posebnih pomagala, prilagođene materijale, produljeno vrijeme za polaganje ispita i slične oblike prilagodbe sukladno vrsti invaliditeta.  

Ukoliko trebate savjet u vezi prilagodbe nastave/ispita nekom studentu s invaliditetom ili vam se obrati student s medicinskim nalazima i zamolbom za određene prilagodbe (zamjena pismenog ispita usmenim, produljeno vrijeme za pisanje ispita i sl.), obratite se Uredu za studente s invaliditetom koji u suradnji sa stručnjacima različitih profila može (1) izdati preporuku za razumnu prilagodbu nastave/ispita sukladno invaliditetu studenta i/ili (2) organizirati informativno predavanje ili radionicu za nastavnike o načinima prilagodbe (vidi link na podstranicu o organizaciji predavanja). 

Više o prilagodbi potražite u publikacijama: 
 


U nastavku su navedena dva primjera prilagodbe nastave i ispita s ciljem isticanja razlike u slučajevima vidljive i nevidljive vrste invaliditeta.

 

Primjer 1. Student s mišićnom distrofijom


Studenti koji imaju mišićnu distrofiju kreću se uz pomoć invalidskih kolica, pa je u tom slučaju lakše prepoznavanje teškoće studenta.
 

Što (možete) napraviti?

Ako primijetite da na nastavi ili kolegiju imate studenta s mišićnom distrofijom, možete kontaktirati Ured za studente s invaliditetom ili možete samog studenta potaknuti da se javi u Ured s ciljem utvrđivanja potrebnih prilagodbi. Ured izdaje preporuku za razumnu prilagodbu nastave/ispita za svaki pojedini kolegij prema individualnim potrebama navedenog studenta na zahtjev studenta i/ili vas, nastavnika. Preporuka se upućuje nastavniku/pročelniku Odsjeka/Odjela i koordinatoru za studente s invaliditetom na sastavnici. Pored preporuke Ured može studentu osigurati i neke druge oblike potpore i pomoći kao što su, primjerice, osiguravanje asistenta za pomoć u kretanju i obavljanju administrativnih procedura na studiju te u nastavi, posudba informatičke opreme i sl. 
 
 

Što može biti korisno za studenta?

Studenti s invaliditetom u pravilu su tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja imali neke prilagodbe koje se ne nastavljaju automatski u visokoškolskom sustavu. Student će korištenjem usluga Ureda osigurati nastavak provedbe potrebnih prilagodbi koje će im omogućiti iskazivanje znanja i vještina u skladu s mogućnostima te definiranim ishodima učenja kolegija. Studentu će biti lakše pristupiti ispitu kada su prilagodbe unaprijed dogovorene čime se izbjegavaju i potencijalno neugodne situacije da student sam traži prilagodbe od svakog pojedinog nastavnika. 
 
 

Što može biti korisno za nastavnika?

Nastavnici će od Ureda dobiti smjernice za prilagođavanje ispita i nastave u skladu s mogućnostima i potrebama navedenog studenta, čime će se razriješiti moguće dileme nastavnika zadire li ispunjavanje studentovih zahtjeva u nepoštivanje definiranih ishoda učenja. U Uredu možete dobiti informacije o utjecaju određenog zdravstvenog stanja i invaliditeta na proces studiranja, što vam može olakšati proces donošenja odluka vezanih uz tog studenta.

 

Primjer 2. Student s kroničnom bolesti 


Kako prepoznati problem?

Student s kroničnom bolesti može vam se javiti zbog različitih zahtjeva povezanih samo s pohađanjem nastave ili zbog problema koje ima s ispunjavanjem zahtjeva kolegija zbog/tijekom procesa liječenja.  Neki studenti mogu imati potrebu za ustajanjem ili mijenjanjem pozicije sjedenja tijekom predavanja, a neki uslijed pogoršanja zdravstvenog stanja ne mogu uopće prisustovati nastavi zbog obveznih liječničnih pregleda, hospitalizacije i sl. Osim simptoma koji se javljaju kao dio neke bolesti, tegobe kao što su pospanost, nesanica, umor, vrtoglavica, radzražljivost, smetnje koncentracije i pažnje, motoričke smetnje itd., mogu uzrokovati i lijekovi. Iz svega navedenog vidljivo je da kronična bolest itekako može utjecati na sposobnost funkcioniranja u akademskom okruženju.
 

Što (možete) napraviti?

Ako u studijskoj grupi imate studenta s kroničnom bolesti možete ga uputiti u Ured za studente s invaliditetom, kako bi se utvrdila potrebna podrška i vrste razumne prilagodbe prema individualnim potrebama studenta.
 

Što može biti korisno za studenta?

Najveći je broj studenata s kroničnom bolesti do dolaska na studij imao određene prilagodbe tijekom dotadašnjeg školovanja, stoga im treba dati priliku da istaknu ranija iskustva i iskažu potrebe za prilagodbama. Smjernice koje izdaje Ured za studente s invaliditetom smanjuju neugodnosti koje student može doživjeti zbog pojedinačnih molbi za ustupke ili zbog specifičnih ponašanja koja su posljedica zdravstvenog stanja (primjerice izlazak iz učionice za vrijeme predavanja zbog davanja inzulina ili konzumacije hrane i sl.). 
 

Što može biti korisno za nastavnika?

Uz preporuku Ureda i informiranje o bolesti, možda ćete biti spremniji adekvatnije reagirati u slučaju pojave simptoma bolesti ili pogoršanja zdravstvenog stanja studenta za vrijeme nastave. Također, dobit ćete jasne smjernice prilagodbe nastave i ispita prema individualnim potrebama studenta u skladu s ishodima učenja kolegija. Korištena literatura:
 
Fajdetić, A.,  Farnell, T., Jokić-Begić, N., Miholić, D., Pribanić, Lj., Sekušak-Galešev, S. (2012). Opće smjernice. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.
Ćirić, J., Divjak, B., Doolan, K., Farnell, T. i Jedriško, D. (2013). Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj: prijedlog nacionalnog dokumenta. Dokument preuzet 20. srpnja na internetskoj stranici: http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/nacionalni_dokument.pdf
Jokić-Begić, N., Jureša, V., Živčić-Bećirević, I., Čuržik, D., Drusany, D.,  Musil, V. (2015). Smjernice postupanja za studente sa psihičkim smetnjama i kroničnim bolestima u okviru akademskog okruženja. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.  


 
 
.