Najčešći problemi studenata


Većina studenata susreće se tijekom studiranja s prolaznim teškoćama povezanima s učenjem i studiranjem ili s različitim emocionalnim problemima. Pri tome akademski problemi mogu biti posljedica, ali i uzrok emocionalnih i drugih problema. Psihički problemi često rezultiraju slabijim akademskim postignućima jer otežavaju koncentraciju i smanjuju motivaciju i kapacitet za rad i učenje te povećavaju osjećaje beznadnosti i bespomoćnosti. To može dodatno povećati osjećaje napetosti i nezadovoljstva sobom, a naposljetku dovesti do odustajanja od učenja, a ponekad čak i od studija.  
Brojna sveučilišta u svijetu izvještavaju o zabrinjavajućoj učestalosti i porastu psiholoških problema kod studenata. Rezultati longitudinalnog istraživanja provedenog s reprezentativnim uzorkom studenata svih studija na riječkom Sveučilištu pokazuju da više od 50 % njih na prvoj godini studija doživljava blago, a 20 % umjereno izražene anksiozne simptome, dok 23 % studenata izražava značajne depresivne simptome, pri čemu 7 % njih navodi suicidalna razmišljanja. 
 
Prema petnaestogodišnjem iskustvu u radu Psihološkog savjetovališta SSC-a, studenti najčešće traže pomoć zbog različitih akademskih problema (teškoće s koncentracijom, nedostatak motivacije za učenje, nedostatak akademskih vještina, loše upravljanje vremenom, ispitna anksioznost i sl.), interpersonalnih problema (problemi u odnosima s roditeljima, prijateljima ili partnerima), anksioznih i depresivnih stanja te stresnih i traumatskih iskustava. 
 

Problemi studenata s invaliditetom


Usprkos prisutnim preprekama u studiranju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj se u posljednjem desetljeću povećao broj ovih studenata u visokoškolskom obrazovanju, iako ne postoji precizna evidencija. Međutim, zastupljenost studenata s invaliditetom i dalje je neadekvatna i kreće se od 0,3% do 0,4 %. 
 
Na velikom broju učilišta prepreke studentima s invaliditetom predstavljaju arhitektonske barijere, nedostupnost tehničke podrške, nepripremljenost nastavnog i nenastavnog osoblja za rad sa studentima s invaliditetom, nedostatak službi podrške, asistenata i financijskih sredstava u cilju podizanja kvalitete akademskog okruženja. Pored utvrđenih specifičnih poteškoća, istraživanja prilagodbe na studij pokazuju da se studenti s invaliditetom susreću s istim poteškoćama kao i njihove kolege bez invaliditeta s naglaskom da na emocionalnu i socijalnu prilagodbu značajno utječe percepcija invaliditeta kao ometajućeg faktora. Svi relevantni dokumenti i literatura neosporno ističu značaj pružanja psihosocijalne podrške u jačanju emocionalnih kapaciteta studenata s invaliditetom zbog zahtjeva i ograničenja povezanih s invaliditetom.
 
 

Korištena literatura:
 
Bošković, S., Ilić Stošović, D., Skočić-Mihić, S. (u tisku). Prilagodba na studij s obzirom na neka obilježja studenata s invaliditetom. Revija za socijalnu politiku. (1330-2965)
Bošković, S. i Rinčić, I. (2014). Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj. Ljetopis socijanog rada, 21(3), 485-509. 
Ćirić, J., Divjak, B., Doolan, K., Farnell, T. i Jedriško, D. (2013). Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj: prijedlog nacionalnog dokumenta. Dokument preuzet 20. srpnja na internetskoj stranici: http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/nacionalni_dokument.pdf
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (2012). Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2012 godinu. Preuzeto 20. srpnja 2016.  s internetske stranice  http://www.posi.hr/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=55&Itemid=98 
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (2013). Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013 godinu. Preuzeto 20. srpnja 2016.  s internetske stranice  http://www.posi.hr/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=55&Itemid=98 
Sremec-Nebić, T., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2008, svibanj). Psihološki problemi studenata riječkog Sveučilišta. Rad prezentiran na skupu Dani psihologije u Zadru, Zadar.
Stančić, Z., Kiš-Glavaš, L., Urbanc, K., Laklija, M., Milić Babić, M. i Branica, V. (2014). Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu. Zagreb: Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir
Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2013). Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih 15. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. 
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juretić, J. i Jakovčić, I. (2009, lipanj). Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog Sveučilišta. Rad prezentiran na Kongresu primjenjene psihologije, Opatija.
 
.