Projekti i suradnjeIPA BGUE 04 06 - Razvoj ljudskih potencijala - ˝Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi˝ - StuDiSupportIPA projekta StuDiSupport, čiji je nositelj bilo Sveučilište u Zagrebu, a jedan od partnera Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar) imao je za cilj razvoj i promicanje programa podrške studentima s naglaskom na podzastupljene skupine, kako bi se povećao broj upisa i završnost studenata u nepovoljnom položaju u sustavu visokog obrazovanja.

Specifični ciljevi projekta bili su umjereni na verificiranje modela pružanja podrške kroz studentske savjetovališne službe, promociju i dostupnost savjetovališnih službi te poboljšanje kvalitete obrazovanja i poticanje socijalne integracije studenata s invaliditetom i studenata kojima je potrebna dodatna podrška u sustavu visokog obrazovanja.


Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta opremljene su savjetovališne službe te su osigurani ljudski resursi za provedbu aktivnosti. Pored izrade smjernica i protokola za provođenje sustava podrške studentima s invaliditetom i privremenim teškoćama na sveučilištima, ključne aktivnosti projekta bile su usmjerene na pružanje podrške studentima kroz studentske savjetovališne službe na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci, kreiranje te provođenje radionica za sveučilišno osoblje i studente.


Specifične aktivnosti koje su provedene na Sveučilištu u Rijeci su razvoj dvije on-line aplikacije – sustav rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških problema te interaktivna on-line aplikacija "Skripta"


Projekt StuDiSupport financiran je u sklopu programa IPA: Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala na temelju poziva za "Integraciju skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav".

Detaljnije informacije o projektuSuradnja s Udrugom SAZRISveučilišni savjetovališni centar surađuje s Udrugom SAZRI koja je osnovana s ciljem razvitka i unaprjeđenja kvalitete života te promicanja i zaštite prava članova akademske zajednice grada Rijeke.

Tijekom 2014. godine realiziran je zajednički projekt osmišljavanja i izrade interaktivne aplikacije za studente SKRIPTA, a u 2015. godini doniranim sredstvima od HEP-a nabavljena je specijalizirana oprema za slijepe i slabovidne studente. Čitač ekrana JAWS, govorna jedinica za hrvatski jezik te Zoom text software za uvećanje sadržaja na ekranu doprinijet će izjednačavanju uvjeta studiranja studenata s oštećenjm vida riječkog Sveučilišta.

U budućnosti se planira daljnji razvoj Skripte, kao i osmišljavanje novih zajedničkih projekata namjenjenih studentima i drugim članovima akademske zajednice.SKRIPTAPrimjetili smo da studenti često pitaju i traže raznorazne informacije, pa smo odlučili staviti sve na jedno mjesto i tako smo stvorili Skriptu! U šetnji ovim virtualnim studentskim gradom studenti su mogli saznati što sve nudi Riječko sveučilište, kako prijaviti ispit, gdje se izlazi u Rijeci, kako provesti slobodno vrijeme, koja su studentska prava itd. Skripta je nudila brojne korisne informacije i savjete tijekom studiranja u Rijeci.

Korisnik je dolaskom na stranice dobivao mogućnost odabira avatara nakon čega se otvarala mapa s interaktivnim elementima. Prelaskom miša po dijelovima mape grada prikazivao se kratki opis sadržaja koji se može pronaći u tom dijelu grada.

Skripta je razvijena u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilišta u Rijeci u sklopu provedbe projekta IPA BGUE 04 06 - Razvoj ljudskih potencijala “Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi. U realizaciji projekta sudjelovala je i Udruga SAZRI, kao i volonteri – studenti Riječkog sveučilišta. 2018. godine aplikacija je prestala s radom zbog nemogućnosti daljnjeg održavanja.Tempus EduQualityTempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality imao je za cilj izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Nositelj projekta bilo je Sveučilište u Zagrebu, dok su partneri bili: Sveučilište u Rijeci (Sveučilišni savjetovališni centar), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatski studentski zbor, Sveučilište Strathclyde (Velika Britanija), Sveučilište u Göteborgu (Švedska), Sveučilište Masaryk (Češka), Sveučilište Aarhus (Danska) te Svuečilište u Zadru.

Specifični ciljevi projekta bili su usmjereni na: unapređenje postojećih i razvoj novih oblika podrške u izjednačavanju mogućnosti za studente s invaliditetom na hrvatskim sveučilištima, pokretanje stvaranja nacionalnih standarda i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom (prijedlog nacionalnog dokumenta), osiguranje dostupnosti, održivosti i kvalitete sustava podrške za izjednačavanje mogućnosti studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Tijekom trogodišnjeg trajanja te kroz prikupljene primjere dobre prakse partnerskih europskih sveučilišta projekt je rezultirao pokretanjem kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom, objavljivanjem osam svezaka priručnika o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom, educiranim edukatorima na svim hrvatskim sveučilištima te kreiranim uvjetima za uvođenje jedinstvenih nacionalnih standarda i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. 
.