Informacije za nastavnike i stručno-administrativno osoblje

 
Biti nastavnik na fakultetu i raditi u nastavi podrazumijeva svakodnevni kontakt sa studentima kojima prenosite znanja i informacije, poučavate ih raznim vještinama te ih potičete na profesionalni rast i razvoj. Osim na nastavi susrećete se s njima na konzultacijama, nekima ste mentori, s nekima surađujete na zajedničkim projektima itd. Studente na upis studija najčešće motivira želja da jednoga dana budu akademski obrazovani građani i da zahvaljujući diplomi imaju bolji posao. Međutim, studiranje nije jednostavan posao, a doći do diplome nije uvijek lako. Studentski život podrazumijeva puno više od samog pohađanja nastave i učenja, polaganja kolokvija i ispita te prikupljanja ocjenskih i ECTS-bodova. Rezultati istraživanja Eurostudent V o socijalnim i ekonomskim uvjetima studentskog života u Hrvatskoj ukazuju na to da 14 % studenata ima neki oblik invaliditeta i/ili dugotrajne zdravstvene teškoće ili funkcionalna ograničenja (kronične bolesti, oštećenje vida i sluha, poremećaje učenja, psihičke poremećaje, teškoće pri kretanju, neke druge dugotrajne fizičke i/ili zdravstvene teškoće) koji ih ometaju tijekom studija. S druge strane, istraživanja potreba i problema studentske populacije ukazuju na to da se tijekom studiranja većina studenata susreće s prolaznim teškoćama povezanima s učenjem i studiranjem i/ili s različitim emocionalnim problemima, a pred njima su u tom periodu i brojni razvojni zadaci s kojima se moraju nositi (pogledajte tekst o problemima studenata – link na to). Svi pritisci, očekivanja, zadaci i životni problemi mogu u nekom trenutku i u većoj mjeri utjecati na studiranje. Studenti koji su u Eurostatovu istraživanju naveli da imaju teškoće u velikoj mjeri smatraju kako se na studiju uopće ne vodi računa o njihovim problemima.
 
Svakodnevni rad sa studentima povećava vjerojatnost da ste se već susretali s onima koji imaju određene probleme, pri čemu možda niste znali što treba napraviti i poduzeti. Ako i niste imali ova iskustva, gotovo je nemoguće da se tijekom svog rada nećete susresti s nekim problemima i teškoćama koje studenti imaju/doživljavaju, ali je moguće da ih nećete (znati) prepoznati. Rad u velikim grupama, preopterećenost radnim zadacima, nevoljkost studenata da ukažu na problem i sl. mogu uvelike doprinijeti tome. Međutim, određena osjetljivost nastavnika na probleme studenata i spremnost da ih se usmjeri na traženje pomoći može doprinijeti pravovremenom rješavanju problema studenata, kvalitetnijem i ugodnijem nastavnom procesu i povećanju uspješnosti studenata na studiju. Upravo povećanje uspješnosti studiranja na prvoj godini preddiplomskog studija jedan je od ciljeva Strategije Sveučilišta u Rijeci (cilj II a, zadatak 1).

Djelatnici Sveučilišnog savjetovališnog centra (SSC) svakodnevno rade sa studentima koji se tijekom studija suočavaju s različitim problemima i teškoćama, a istraživanja i iskustva govore da onih kojima treba neki oblik pomoći ima puno više. Pogledajte i druge informacije i savjete za djelatnike koji su objavljeni s ciljem poboljšanja suradnje između sveučilišnih nastavnika i Savjetovališta kojom bi mogli doprinjeti osiguravanju adekvatne i pravovremene podrške studentima koji pripadaju različitim ranjivim skupinama. Ako imate bilo kakve dileme, prijedloge ili pitanja, slobodno nam se obratite! 


Korištena literatura:

Šćukanec, N., Sinković, M., Bilić, R., Doolan, K., Cvitan, M. (2015). Socijalni i ekonomski uvjeti studentskog života u Hrvatskoj: nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT V za Hrvatsku za 2014. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 
Sušanj Z. (ur.) (2014). Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014-2020. Rijeka: Sveučilište u Rijeci
Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I. (2013). Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih 15. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. 

 
 
Preuzmite cjelokupni tekst u pdf formatu

 

 Principi univerzalnog dizajna u nastavi

Kako bismo kontinuirano unaprjeđivali svoj rad, a pogotovo rad u obrazovnom sektoru, važno je informirati se o novim trendovima u široj akademskoj zajednici. U tom kontekstu spomenut ćemo pojam univerzalnog dizajna. Univerzalni dizajn sve je više prisutan u svim poljima ljudskog života, pa tako i u obrazovanju. Smatramo da je važno znati i razumjeti pozitivne učinke rada po principima univerzalnog dizajna, stoga smo pripremili kratak prikaz principa univerzalnog dizajna u visokom obrazovanju te načina na koji ih nastavnici mogu implementirati u svoju nastavu. Pogledajte ga i preuzmite na idućoj poveznici:


Principi univerzalnog dizajna u visokom obrazovanju

 
.