Mreža Cjeloživotno učenje za sve donosi preporuke za daljnji razvoj socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj

25.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

HRVATSKA PREDVODI RAZVOJ SOCIJALNE DIMENZIJE VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI

Mreža Cjeloživotno učenje za sve pozdravlja novi Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. – 2025. koji je usvojilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) u rujnu 2023. Osim na nacionalnoj razini, Hrvatska predvodi razvoj ove politike u Europskom prostoru visokog obrazovanja kroz supredsjedanje Bolonjskom skupinom za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja. Mreža također smatra da je sustavno djelovanje Vlade RH na promicanju pravičnosti i uključivosti u visokom obrazovanju dobra praksa koju je potrebno preslikati na niže razine obrazovanja ako Hrvatska želi smanjiti nejednakosti u obrazovnom sustavu. Preporuke su dostupne na stranici: https://www.obrazovanjezasve.hr/objava-preporuka-mreze/.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve u svojoj novoobjavljenoj publikaciji donosi detaljnu analizu obrazovnih nejednakosti na razini visokog obrazovanja. Mreža je analizom identificirala prednosti i prepreke koje je moguće i nužno adresirati na razini visokog obrazovanja. Glavna prednost je sustavan i strateški pristup razvoju socijalne dimenzije u Hrvatskoj koji uključuje donošenje i provedbu spomenutog Plana mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. – 2025. te ranijeg Nacionalnog plana za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja 2019.-2021.. Među preprekama izdvajamo podatak  iz novog istraživanja Mreže koji pokazuje da skoro 45% studenata mijenja studijski program nakon upisa te da 20% studenata nikada ne diplomiraju. Ova stopa je znatno viša od EU prosjeka (13,6%) što rangira Hrvatsku na čak 7. mjestu u EU po učestalosti nezavršavanja studija. Analiza je također pokazala da su nezavršavanju studija češće izložene skupine u nepovoljnom položaju. 

Mreža Cjeloživotno učenje za sve je na temelju provedenih istraživanja izradila preporuke novih mjera koje bi mogle biti komplementarne navedenom Planu mjera te doprinijeti rješavanju gorućih pitanja nejednakosti u visokom obrazovanju. Među ključnim preporukama Mreže je uvođenje sustava za identificiranje  studenata u riziku od nezavršavanja studija te unaprjeđenje službe za potporu studentima na visokim učilištima (akademska i psihološka potpora) s posebnim naglaskom na potporu studentima iz skupina u nepovoljnom položaju. Ove preporuke se mogu ostvariti suradnjom vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva.

O ovim temama će se diskutirati na završnoj konferenciji Mreže koja se održava u četvrtak 26.10.2023. u prostorijama HUB385 u Zagrebu od 9h30 do 14h30.

__________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Mreža Cjeloživotno učenje za sve je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 HRK), a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja. Temeljni članovi Mreže su: Institut za razvoj obrazovanja, Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja „Korak po korak“ i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“. Pridruženi članovi Mreže su: Kompetencijska mreža ICT-AAC, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatsko andragoško društvo, Kuća ljudskih prava Zagreb, GOOD inicijativa, Udruga SIDRO, Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Ambidekster klub te Romski resursni centar.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja kao nositelja projekta.


Institut za razvoj obrazovanja /
Institute for the Development of Education
Prilaz Gjure Deželića 30, HR – 10000 Zagreb, Croatia
t: +385 1 4555 151 / +385 1 4817 195
f: +385 1 4555 150
iro@iro.hr / www.iro.hr

Skip to content