Dokumenti

Statut Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci

Odluka Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija

Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima

Ostvarivanje prava na prilagodbu akademskog okruženja za studente s invaliditetom i drugim teškoćama na Sveučilištu u Rijeci

Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u RH

Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.

Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023.-2025.

Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj


Edukativni priručnici „Studenti s invaliditetom“:

1. Opće smjernice

2. Prostorna pristupačnost

3. Pristup informacijama i uslugama

4. Izvođenje nastave i ishodi učenja

5. Mentorstvo i konzultacije

6. Međunarodna mobilnost studenata

7. Slobodno vrijeme

8. Psihosocijalne potrebe studenata


ZAKONI

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o listi tjelesnih oštećenja

Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom


DEKLARACIJA/KONVENCIJE/STRATEGIJE

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. – 2023.


ODLUKE

Odluka o osnivanju povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade RH

Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20. i 2021./22.


PRAVILNICI

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

Je li vam sadržaj ove stranice bio koristan?

Odaberite palac gore ako vam je sadržaj ove stranice bio od pomoći, a ako mislite da bi nešto mogli poboljšati, odaberite palac dolje i ostavite svoj komentar.

Drago nam čuti da vam je ovaj sadržaj bio od pomoći.

Za više sličnog sadržaja zapratite nas na društvenim mrežama.

Žao nam je što nismo bili od pomoći!

Recite nam na koji način bi mogli poboljšati sadržaj ove stranice...

Ažurirano 12.01.2024.

Skip to content