Naš tim


Ivana Blašković

e-mail: ivana.blaskovic@uniri.hr
telefon: 051/ 265 841
prostorija: G-140

Ivana je diplomirana psihologinja i edukantica geštalt psihoterapije pod supervizijom. Radi kao stručna savjetnica u Psihološkom savjetovalištu. U slobodno vrijeme bavi se plesom, yogom, planinarenjem i penjanjem. Teme interpersonalnih odnosa, privrženosti, tugovanja i ovisnosti su joj od posebnog interesa.


Maša Cek

e-mail: masa.cek@uniri.hr
telefon: 051/ 265 846
prostorija: G-144

Maša je diplomirana psihologinja, radnica s mladima i glazbena radnica. U SSC-u radi kao stručna suradnica za aktivnosti studenata_ica i mladih istraživača_ica, gdje surađuje s Uredom za studente s invaliditetom i Uredom za karijere. Radi i kao vanjska suradnica na Odsjeku za psihologiju Fizolofskog fakulteta u Rijeci, kao i voditeljica glazbenih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Glazbenoj udruzi A. Jug-Matić. Najviše voli raditi na razvoju socijalnih i emocionalnih vještina mladih te ih poticati na angažman u zajednici.


Ana Jantolek

e-mail: ana.jantolek@uniri.hr
telefon:
prostorija:
UNIRI Portfelj

Ana je psihologinja koja radi kao stručna savjetnica u Psihološkom savjetovalištu. Od 2018. je u psihoterapijskoj edukaciji iz Kibernetike i sistemske terapije u Rijeci. Područja od najvećeg zanimanja su joj istraživanja iz područja emocija, kognicija, percepcije, ponašanja čovjeka u različitim kontekstima i situacijama. Najbitnija joj je mogućnost primjene znanja iz psihologije i psihoterapije kako bi se općenito život čovjeka poboljšao. 


Veronika Kostrenčić

e-mail: veronika.kostrencic@uniri.hr
telefon:
prostorija:
UNIRI Portfelj

Veronika je psihologinja koja radi kao stručna savjetnica u Psihološkom savjetovalištu. U superviziji je iz bihevioralno-kognitivne terapije čijim se načelima vodi u svom radu. U slobodno vrijeme igra odbojku i voli duge šetnje sa svoja dva psa.


Tamara Martinac Dorčić

e-mail: uredssi@uniri.hr
telefon: 051/265-844
prostorija: G-146
UNIRI Portfelj

Dr. sc. Martinac Dorčić je koordinatorica Ureda za studente s invaliditetom SSC-a od njegovog osnivanja i dio njegovog stručnog tima. Tamara je izvanredna profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje predaje kolegije Poučavanje učenika s posebnim potrebama, Psihologija djetinjstva i adolescencije, Razvojna psihologija i Razvojna psihopatologija.


Sandra Nuždić

e-mail: sandra.nuzdic@uniri.hr
telefon: 051/265-844
prostorija: G-146
UNIRI Portfelj

Sandra je alumna Sveučilišta u Rijeci (Filozofski fakultet) i Sveučilišta u Cambridgeu (Faculty od Education). Trenutno radi kao voditeljica Ureda za studente s invaliditetom SSC-a i pedagoška savjetnica za studente kojima je potrebna određena akademska prilagodba. Iako se uvijek dodatno educira na razne teme, trenutni fokus su joj terapijski/savjetodavni rad te pravičnost i uključivost u (visokom) obrazovanju.


Sanja Smojver-Ažić

e-mail:
telefon:
prostorija:
UNIRI Portfelj

Dr. sc. Sanja Smojver-Ažić je koordinatorica Psihološkog savjetovališta SSC-a i dio njegovog stručnog tima od početka rada Savjetovališta. Sanja je profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje predaje kolegije Psihologija zrele dobi i starenja, Razvojna psihologija i Psihologija roditeljstva. Aktivno je uključena u sustav osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci, a  znanstveni i stručni rad usmjeren je na psihološku prilagodbu studenata.


Zoran Sušanj

e-mail: zoran.susanj@uniri.hr
telefon: 051/265-751
prostorija: F-359
UNIRI Portfelj

Prof. dr. sc. Zoran Sušanj voditelj je Sveučilišnog savjetovališnog centra i koordinator Ureda za karijere SSC-a. Zaposlen je kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju. Na diplomskom studiju psihologije predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj, a nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na drugim diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu. Na Sveučilištu u Rijeci predsjednik je Odbora za strategiju Sveučilišta te savjetnik rektorice za strateško upravljanje i ljudske potencijale.


Nikoleta Zubić

e-mail: nikoleta.zubic@uniri.hr
telefon: 051/584-757
prostorija: G-143
UNIRI Portfelj

Nikoleta je diplomirana ekonomistica i magistra psihologije te je trenutno voditeljica Ureda za karijere SSC-a gdje je odgovorna provođenje savjetodavnih, edukativnih, informativnih i istraživačkih aktivnosti namijenjenih studentima i alumnima riječkog Sveučilišta. Trenutno je doktorandica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i polaznica drugog stupnja edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija. U slobodno vrijeme voli rolanje i boravak u prirodi.


Je li vam sadržaj ove stranice bio koristan?

Odaberite palac gore ako vam je sadržaj ove stranice bio od pomoći, a ako mislite da bi nešto mogli poboljšati, odaberite palac dolje i ostavite svoj komentar.

Drago nam čuti da vam je ovaj sadržaj bio od pomoći.

Za više sličnog sadržaja zapratite nas na društvenim mrežama.

Žao nam je što nismo bili od pomoći!

Recite nam na koji način bi mogli poboljšati sadržaj ove stranice...

Ažurirano 20.03.2024.

Skip to content