Rad sa studentima

Najčešći problemi studenata

Većina studenata susreće se tijekom studiranja s prolaznim teškoćama povezanima s učenjem i studiranjem ili s različitim emocionalnim problemima. Pri tome akademski problemi mogu biti posljedica, ali i uzrok emocionalnih i drugih problema. Psihički problemi često rezultiraju slabijim akademskim postignućima jer otežavaju koncentraciju i smanjuju motivaciju i kapacitet za rad i učenje te povećavaju osjećaje beznadnosti i bespomoćnosti. To može dodatno povećati osjećaje napetosti i nezadovoljstva sobom, a naposljetku dovesti do odustajanja od učenja, a ponekad čak i od studija.  

Brojna sveučilišta u svijetu izvještavaju o zabrinjavajućoj učestalosti i porastu psiholoških problema kod studenata. Rezultati longitudinalnog istraživanja provedenog s reprezentativnim uzorkom studenata svih studija na riječkom Sveučilištu pokazuju da više od 50 % njih na prvoj godini studija doživljava blago, a 20 % umjereno izražene anksiozne simptome, dok 23 % studenata izražava značajne depresivne simptome, pri čemu 7 % njih navodi suicidalna razmišljanja. 

Prema petnaestogodišnjem iskustvu u radu Psihološkog savjetovališta SSC-a, studenti najčešće traže pomoć zbog različitih akademskih problema (teškoće s koncentracijom, nedostatak motivacije za učenje, nedostatak akademskih vještina, loše upravljanje vremenom, ispitna anksioznost i sl.), interpersonalnih problema (problemi u odnosima s roditeljima, prijateljima ili partnerima), anksioznih i depresivnih stanja te stresnih i traumatskih iskustava. 

Problemi studenata s invaliditetom

Usprkos prisutnim preprekama u studiranju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj se u posljednjem desetljeću povećao broj ovih studenata u visokoškolskom obrazovanju, iako ne postoji precizna evidencija. Međutim, zastupljenost studenata s invaliditetom i dalje je neadekvatna i kreće se od 0,3% do 0,4 %. 

Na velikom broju učilišta prepreke studentima s invaliditetom predstavljaju arhitektonske barijere, nedostupnost tehničke podrške, nepripremljenost nastavnog i nenastavnog osoblja za rad sa studentima s invaliditetom, nedostatak službi podrške, asistenata i financijskih sredstava u cilju podizanja kvalitete akademskog okruženja. Pored utvrđenih specifičnih poteškoća, istraživanja prilagodbe na studij pokazuju da se studenti s invaliditetom susreću s istim poteškoćama kao i njihove kolege bez invaliditeta s naglaskom da na emocionalnu i socijalnu prilagodbu značajno utječe percepcija invaliditeta kao ometajućeg faktora. Svi relevantni dokumenti i literatura neosporno ističu značaj pružanja psihosocijalne podrške u jačanju emocionalnih kapaciteta studenata s invaliditetom zbog zahtjeva i ograničenja povezanih s invaliditetom.

Dodatna literatura

Korištena literatura

Preuzmite cjelokupni tekst u pdf formatu

Je li vam sadržaj ove stranice bio koristan?

Odaberite palac gore ako vam je sadržaj ove stranice bio od pomoći, a ako mislite da bi nešto mogli poboljšati, odaberite palac dolje i ostavite svoj komentar.

Drago nam čuti da vam je ovaj sadržaj bio od pomoći.

Za više sličnog sadržaja zapratite nas na društvenim mrežama.

Žao nam je što nismo bili od pomoći!

Recite nam na koji način bi mogli poboljšati sadržaj ove stranice...

Ažurirano 11.09.2023.

Skip to content